Medverka som utställare 2018

Anmäl ditt intresse

Nedanstående formulär är en intresseanmälan för att delta som utställare på Tykarpsgrottans julmarknad 2018. Plats är garanterad först då utställaren har fått klartecken från Tykarpsgrottan samt inbetalt utställaravgift. 

 • Bifoga gärna bilder på era produkter.
  (max 50 MB)
 • Välj en försäljningsplats, vi försöker i största mån tillgodose ert val. Tidigare medverkande utställare har förtur på platser. Priserna är inkl moms. Priserna gäller samtliga marknadsdagar.
 • El ingår upp till max 400 watt.
  Belysning och uttag till kassaregister finns att tillgå för utställare i gruvan, inomhus och i hyrda bodar. Utställare med eget marknadsstånd tillhandahåller egen belysning, sladdar och förgrenare.
  Priserna är inklusive moms.
 • Campingen är öppen för utställare under julmarknaden. Plats för husvagn/husbil finns. All uppvärmning sker med gasol.
  Pris 100 kr/dygn.
 • För att medverka som utställare ska följande villkor följas:

  1. Som utställare skall man medverka på marknadens alla dagar.

  2. Utställare skall under samtliga marknadsdagar vara på plats och försäljningsstånden färdiga 30 minuter innan julmarknaden öppnar.

  3. Som utställare är det inte tillåtet att lämna eller packa ihop marknadsstånd eller produkter innan marknaden är slut för dagen. Marknadsansvarig meddelar när sista besökaren har lämnat området.

  4. Efterföljs inte ovanstående villkor har Tykarpsgrottan rätt att ta ut en avgift om 1000 kr/tillfälle. Tykarpsgrottan har även rätt att neka framtida medverkan.