Gruvans historia

"Bönderna, som här bruto kalkstenen, hade gravit sig neder i jorden till roten av kalkberget och gått in hela långa trakten under jorden med den ena orten inom den andra, liksom kyrkovalv; ty den understa kalkstenen i berget är fastast, tätast, vitast, och giver den vackraste kalken."

Carl von Linné 1749

Vedhygge gruva, Ignaberga


Här nere, tolv meter under jorden har böndernas drängar och pigor brutit kalksten under sekel. Med hammare, kilar och hackor bröts kalkstenen i block och bars upp för hand till de väntande oxspannen. Brytningen i Tykarpsgrottan påbörjades under 1700-talet och upphörde 1888. Än idag pågår kalkbrytning i Ignaberga kalkbrott.
Kvar i underjorden finns en mystisk värld, en 20 000m² stor labyrint av gångar och pelarsalar, en värld helt skapad av människohänder under århundraden.

Hit ner, bland de mäktiga pelarsalarna, sökte sig Tage Danielsson med filmteam där de funnit ett tillräckligt mystiskt gömställe för Ronja Rövardotter. Det är också här som scener ur Kullamannen och tv-serien Snapphanar är filmade.

 

På vinterhalvåret är gruvan även sovkammare för ett flertal arter fladdermöss. Här söker de sig undan kyla och buller från världen ovanför.


SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD