medverka som utställare

öppettider

Fredag 6/1210.00 - 18.00
Lördag 7/1210.00 - 18.00
Söndag 8/1210.00 - 18.00
Försäljningsstånden skall vara färdiga 30 minuter innan julmarknaden öppnar. 

.

Varmt välkommen att medverka som utställare på Tykarpsgrottans julmarknad!
Julmarknaden hålls delvis under jord, och är som hämtad ur sagorna! Bland slingrande gångar och bastanta pelare blandas smakfulla matupplevelser med gediget hantverk. 
Marknaden fortsätter även ovan jord. I huvudbyggnaden finns plats för ett 15-tal utställare, och utomhus finns bodar, matvagnar samt cafétält.


För kontakt:
0451 350 87, 0769 4949 10

Utställarinformation

 • Som utställare skall man medverka på marknadens alla dagar. Utställare skall under samtliga marknadsdagar vara på plats och försäljningsstånden färdiga 30 minuter innan julmarknaden öppnar. 
 • Som utställare är det inte tillåtet att lämna eller packa ihop marknadsstånd eller produkter innan marknaden är slut för dagen. Marknadsansvarig meddelar när sista besökaren har lämnat området.
 • Efterföljs inte ovanstående villkor har Tykarpsgrottan rätt att ta ut en avgift om 1000 kr/tillfälle. Tykarpsgrottan har även rätt att neka framtida medverkan.
Utställarplatser och avgifter
 • Gruvan: 1700 kr. Bordens mått 100 x 200 cm. Bord och belysning ingår. FULLBOKADE
 • Inomhus i café, konferenssal och presentbutik: 1700 kr. Bordens mått 80 x 200 cm. Bord och belysning ingår. FULLBOKADE
 • Utomhus med hyrd marknadsbod: 2000 kr. Belysning ingår.
 • Utomhus med eget marknadsstånd: 1700 kr, max 3 x 3 meter (därefter 200 kr/m). 

Alla priser är inklusive moms. Avgifterna faktureras.
Tykarpsgrottan försöker att i mesta mån uppfylla platsönskemål, men förbehåller oss rätten att placera utställare i en för julmarknaden lämplig ordning. 


För att medverka som utställare ska utställaravgiften var inbetald senast den 31 oktober. Vid senare anmälan gäller omgående betalning. Avbokning av utställarplats sker senast den 31 oktober. Vid senare avbokning returneras inte utställningsavgiften.
 

Tillgång till marknadsområde
Tillgång till marknadsplats för förberedelser från torsdag 5/12 kl. 16.00 – 20.00, fredag 6/12 från kl. 07.00.
Transport av varor ner i gruvan sker genom nödutgången/servicetunneln. Medtag gärna en vagn eller kärra för att underlätta transport.


El
Belysning och uttag till kassaregister finns att tillgå för utställare i gruvan, inomhus och i hyrda bodar. Utställare med eget marknadsstånd tillhandahåller egen belysning, sladdar och förgrenare. El ingår upp till max 400 watt. Överstiger förbrukningen 400 watt gäller följande prislista:

 • Vattenkokare, kokplatta, dryckvärmare eller dyl 400 - 2500 w (+300 kr)
 • 3-fas 16 amp (+ 500 kr) OBS! Endast möjligt utomhus ovan jord.
 • 3-fas 32 amp (+ 1000 kr) OBS! Endast möjligt utomhus ovan jord.

Elbehov meddelas i samband med anmälan. 

Säkerhetsföreskrifter

 • Det är ej tillåtet att ta ner rullstol/rullator eller barnvagn ner i gruvan.
 • Gruvan och ingång/utgång är ej handikappanpassade.
 • Det är absolut förbjudet för besökare att gå utanför marknadsområdet. 
 • Hundar är ej tillåtna i gruvan.
 • Levande ljus får endast förekomma i lyktor placerade på bord.  
För utställare som använder gas är det endast tillåtet att medtaga två flaskor/dag. Gasflaskorna måste förvaras under uppsikt, ej i bilarna. Ej tillåtet med gas i gruvan eller inomhus.

Parkering
 • Utställare parkerar på anvisad plats.
 • Inga bilar får parkera på marknadsområdet eller blockera nödutgången under marknadens öppettider. 
Skräp

Utställare ansvarar för sitt eget skräp, inget får lämnas kvar efter marknadens slut. Skräpet slängs i den svarta containern bakom grillstugan. 

Övernattning under julmarknaden
Campingen är öppen för utställare under julmarknaden. Plats för husvagn/husbil finns. All uppvärmning sker med gasol.Pris 100 kr/dygn.

Utställaranmälan

 • Bifoga bild/bilder på era produkter.
  (max 50 MB)
 • Välj önskad försäljningsplats. Tykarpsgrottan försöker att i mesta mån uppfylla platsönskemål men förbehåller oss rätten att placera utställare i en för julmarknaden lämplig ordning.  Tidigare medverkande utställare har förtur på platser. Priserna är inkl moms. Priserna gäller samtliga marknadsdagar.

  Gruva - FULLBOKAD
  Inomhus - FULLBOKAD
 • El ingår upp till max 400 watt.
  Belysning och uttag till kassaregister finns att tillgå för utställare i gruvan, inomhus och i bodar.
  Priserna är inklusive moms.
 • Campingen är öppen för utställare under julmarknaden. Plats för husvagn/husbil finns. All uppvärmning sker med gasol dagtid. El tillgängligt kvällstid.

  Camping 100 kr/dygn
  El 50 kr/dygn
 • För att medverka som utställare ska följande villkor följas:

  1. Som utställare skall man medverka på marknadens alla dagar.

  2. Utställare skall under samtliga marknadsdagar vara på plats och försäljningsstånden färdiga 30 minuter innan julmarknaden öppnar.

  3. Som utställare är det inte tillåtet att lämna eller packa ihop marknadsstånd eller produkter innan marknaden är slut för dagen. Marknadsansvarig meddelar när sista besökaren har lämnat området.

  4. Efterföljs inte ovanstående villkor har Tykarpsgrottan rätt att ta ut en avgift om 1000 kr/tillfälle. Tykarpsgrottan har även rätt att neka framtida medverkan.