BILDER

Byggnation av nödutgång

Under våren 2012 påbörjades byggnationen av en nservicetunnel till gruvan. 
Ett 70 meter långt och 40 meter brett schakt grävdes i det massiva kalkberget, och med hjälp av ett långt borr borrade man sig igenom väggarna och bröt igenom gruvan. En 40 meter lång trumma i två sektioner sänktes ned och dockades till gruvan. 
Tunneln används idag som servicetunnel för att underlätta arbetet vid underjordiska evenemang i gruvan.